Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, čl. 45, 55, 65, 81 platného od 14.12.2019 zde uvádíme odkaz, kde naleznete všechny potřebné informace související s dovozem a vývozem rostlin v rámci EU.

Firma Sepity s.r.o., je řádně registrována pro rostlinolékařské účely, a to bez výjimky.